Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van RunFitt Marga, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82165033. Wanneer je traint en/of deelneemt aan een activiteit bij RunFitt Marga ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.  

Diensten van RunFitt Marga
RunFitt Marga biedt verschillende diensten aan, namelijk:
- Runningtherapie

- Hardlooptrainingen
voor beginners
- Hardlooptrainingen
(groepslessen)
- Bootcamp
(groepslessen)
- Individuele
hardlooptrainingen.

Op alle diensten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.

✔ Het bijwonen van trainingen is geheel op eigen risico. Houd er rekening mee dat je te allen tijde voor jezelf verantwoordelijk bent. Om een training bij te mogen wonen, geef je aan dat je, als sporter, in staat bent tot deelname aan de trainingen. Je neemt niet deel aan de trainingen wanneer dit in tegenspraak is met medische adviezen. RunFitt Marga is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade.  

✔ Tijdens de trainingen ben je zelf verantwoordelijk voor je spullen. RunFitt Marga is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van meegebrachte spullen.

✔ Bij gevaarlijk weer kan de training worden afgelast (hagel, storm of onweer). Onder alle andere omstandigheden gaat de training gewoon door.

✔ Kosten voor de trainingen kunnen door RunFitt Marga worden gewijzigd. De wijzigingen worden minimaal één maand van te voren kenbaar gemaakt.

Runningtherapie of individuele training
Afmelden voor een training kan tot 24 uur van tevoren. Doe je dit tijdig, dan kan deze opnieuw worden ingepland. Besluit je tussentijds te stoppen met de afgesproken aantal trainingen dan is restitutie mogelijk. Dit is van tevoren met je afgesproken.

Cursus hardlooptraining voor beginners
Afmelden voor een training kan tot 3 uur van tevoren. Deze training kan niet worden ingehaald, tenzij anders met je is afgesproken. Besluit je tussentijds te stoppen met de cursus dan is restitutie niet mogelijk.

Groepslessen (hardlooptrainingen en bootcamp)
Aanmelden zoals met je is afgesproken. Afmelden kan uiterlijk 3 uur voordat de training begint. Niet tijdig afmelden kost één strip. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten. De strippenkaart is voor 10 of 25 trainingen en moet worden voldaan voor de eerste training. De trainingstijden kunnen door RunFitt Marga worden gewijzigd. Een wijziging van trainingstijden wordt tijdig aangekondigd.
Besluit je tussentijds te stoppen dan is restitutie niet mogelijk.

RunFitt Marga – overig
Alle door RunFitt Marga verstrekte stukken, zoals loopschema’s, video’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van RunFitt Marga worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

RunFitt Marga is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie. RunFitt Marga verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie hierover kan het privacy statement worden geraadpleegd

RunFitt Marga behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je wordt verzocht deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen op de website, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.  

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden onthef je RunFitt Marga van alle aansprakelijkheid voor letselschade en schade aan eigendommen.

Runfitt Marga
Peelsehuis 13
5427 RJ Boekel
';
';
×